Rozkład dnia


Rozkład dnia w przedszkolu rok szkolny 2022/2023

Rodzicom naszych podopiecznych udostępniamy również ramowy plan dnia, wg którego dzieci spędzają czas w Przedszkolu Rezydencja Malucha.


Ramowy rozkład dnia - grupa I:

Z   6.30 – 7.45   Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

D  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  praca z dz. uzdolnionym 

/Zabawy dowolne/

D 7.45 – 8:00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

D 8.00 – 8.15   Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence 

czynności higieniczno – porządkowe

     8.15 – 8.45    I śniadanie

    8.45-9.00 Czynności higieniczno-porządkowe (mycie zębów)

D  9.00 – 9.30  Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

Z  9.30-10.10 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna 

Czynności higieniczno-porządkowe

    10.10 – 10.25  II śniadanie (owoce/warzywa)

R  10.25 – 11.20  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,  obserwacje przyrodnicze lub/i  zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku przyrody

D  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  praca z dz. uzdolnionym     /Zabawy dowolne/

Czynności higieniczno – porządkowe

    11.20 – 11.50   Obiad

    11.50 – 14.00  Przygotowanie do leżakowania-Wpoczynek na leżakach, relaksacja.

   14.00 – 14.10 Czynności higieniczno – porządkowe

   14.10 – 14.40 Podwieczorek   (14.30 – 14.40 Czynności higieniczno – porządkowe)

Z R 14.40 – 16.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, inne   /zabawy w ogrodzie przedszkolnym/

Z   16.00 – 18.00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Z – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – ruch; spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego


Ramowy rozkład dnia - grupa II:

Z   6.30 – 7.45   Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych.  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

D  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  praca z dz. uzdolnionym  /Zabawy dowolne/

D 7.45 – 8:00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

D 8.00 – 8.15   Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence  

czynności higieniczno – porządkowe

     8.15 – 8.45    I śniadanie

    8.45-9.00 Czynności higieniczno-porządkowe (mycie zębów)

D  9.00 – 9.30  Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

Z  9.30-10.10 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna 

  Czynności higieniczno-porządkowe

    10.10 – 10.25  II śniadanie (owoce/warzywa)

R  10.25 – 11.40  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,  obserwacje przyrodnicze lub/i  zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku przyrody

D  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  praca z dz. uzdolnionym  /Zabawy dowolne/ 

Czynności higieniczno – porządkowe

    11.40 – 12.10   Obiad

    12.10 – 12.30  Bajkoterapia, ćw. relaksacyjne

D 12.30-13.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

R 13.00-13.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze  lub/i zabawy ruchowe na sali i praca w kąciku przyrody

Z 13.30-14.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

   14.00 – 14.10 Czynności higieniczno – porządkowe

   14.10 – 14.40 Podwieczorek   (14.30 – 14.40 Czynności higieniczno – porządkowe)

Z R 14.40 – 16.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, inne  /zabawy w ogrodzie przedszkolnym/

Z   16.00 – 18.00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Z – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – ruch; spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego

 

Ramowy rozkład dnia - grupa III:

Z   6.30 – 7.45   Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

D  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  praca z dz. uzdolnionym  /Zabawy dowolne/

D 7.45 – 8:00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych

D 8.00 – 8.15   Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence

czynności higieniczno – porządkowe

     8.15 – 8.45    I śniadanie

    8.45-9.00 Czynności higieniczno-porządkowe (mycie zębów)

D  9.00 – 9.40  Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

Z  9.40-10.10 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna 

Czynności higieniczno-porządkowe

    10.10 – 10.25  II śniadanie (owoce/warzywa)

R  10.25 – 11.40  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,  obserwacje przyrodnicze lub/i  zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku przyrody

D  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,  praca z dz. uzdolnionym  /Zabawy dowolne/

  Czynności higieniczno – porządkowe

    11.40 – 12.10   Obiad

    12.10 – 12.30  Bajkoterapia, ćw. relaksacyjne

D 12.30-13.00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

R 13.00-13.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze  lub/i zabawy ruchowe na sali i praca w kąciku przyrody

Z 13.30-14.00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.

   14.00 – 14.10 Czynności higieniczno – porządkowe

   14.10 – 14.40 Podwieczorek   (14.30 – 14.40 Czynności higieniczno – porządkowe)

Z R 14.40 – 16.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, inne   /zabawy w ogrodzie przedszkolnym/

Z   16.00 – 18.00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Z – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – ruch; spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego

 


    

s