O Rezydencji Malucha


  Niepubliczne Przedszkole „Rezydencja Malucha” rozpoczęło działalność 1 września 2009 roku.

  Budynek przedszkola podzielony jest na trzy grupy wiekowe:

  • Maluchy-2,5-3latki
  • Średniaki-4latki
  • Starszaki-5-6latki „Zerówka”

  image

  Każda grupa wiekowa ma swoją salę w której aktywuje swoje zadania. Wyposażone są one w niezbędne pomoce edukacyjne i zabawki.

  Dysponujemy monitorowanym placem zabaw, gdzie nasi podopieczni mają możliwość spędzić czas na świeżym powietrzu wśród zorganizowanej przestrzeni jak m.in.: zadaszona piaskownica, miejsce do gry w piłkę nożną, zjeżdżalnia, a zimą – jazda na sankach!

  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna jak i personel pomocniczy poprzez ciepłą i miłą atmosferę wspiera, stymuluje i kształtuje rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i umiejętnościami.

  Zapewniamy wybór zajęć dodatkowych dla dzieci troszcząc się o ich optymalne warunki rozwoju. W programie realizowanym przez nasze przedszkole przewidziane są: przedstawienia teatralne, konkursy zewnętrzne i wewnętrzne organizowane w gronie przedszkolnym, zajęcia kulinarne połączone z poznawaniem kultur i tradycji innych krajów. Stwarzamy dzieciom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności teatralnych podczas uroczystości okolicznościowych dla rodziców i zaproszonych gości.

  image

  Kładziemy duży nacisk na edukację czytelniczą. W naszej placówce mieści się „Biblioteka dla Przedszkolaka”. Jest to miejsce gdzie dzieci mają możliwość wypożyczać ciekawe książki.

  Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 850 zł. Opłata obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu, pełne wyżywienie, opiekę pedagogiczną, udział dziecka w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz w zajęciach dodatkowych tj. rytmika (Agencja Artystyczna 'Polonez' p. Marek Krawczyk), zajęcia taneczne („Creative Dance”- p. Paweł Muchewicz),  j.angielski (Szkoła Językowa POWERUS), j. hiszpański (Dialog Centrum Nauki Języków Europejskich) zajęcia ruchowo-rozwojowe „Aktywny Przedszkolak” dodatkowe zajęcia plastyczne oraz warsztaty kulinarne „Maluchowe Kuchcikowo”.

  Nasze przedszkolaki uczęszczają na zajęcia logopedyczne oraz  fizjoterapeutyczne. Zajęcia te są owocem współpracy z Niepubliczną Poradnią KID-Centrum z Rumi.

  image

  Pracujemy w oparciu m.in. o następujące metody:

  • elementy pedagogiki Marii Montessori
  • elementy metod nauczania matematyki wg. M.Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • elementy pedagogiki zabawy (Klanza)
  • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metody Dobrego Startu
  • Cała Polska Czyta Dzieciom
  • piosenki i zabawy w języku angielskim (zgodnie z nową podstawa programową)

  image

  Ważnym celem naszego przedszkola jest odpowiednie przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Zapewniamy dzieciom łagodniejsze wejście do środowiska przedszkolnego. Pod koniec sierpnia, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, oferujemy bezpłatny okres adaptacyjny w placówce. Zapraszamy w tym czasie wszystkie nowe Przedszkolaki do wspólnej zabawy wraz z Rodzicami/Opiekunami oraz pozostałymi przedszkolakami.

  Nasza placówka wspiera ideę Edukacji Włączającej w przedszkolu. Polega ona na tym, iż dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami uczy się w grupie swoich pełnosprawnych rówieśników. Poprzez wsparcie zapewnionego asystenta-nie wyręczmy, ale wspieramy, pomagamy, ponieważ tylko w bezpiecznym oraz wyrozumiałym środowisku dziecko z trudnościami jest w stanie zrobić naprawdę duże postępy.

  Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-18:00 (według potrzeb Rodziców).


  (…) Czas spędzony w naszym przedszkolu upływa w atmosferze wzajemnej współpracy, szacunku i zaufania, a uśmiech dziecka i zadowolenie Rodziców to nasze priorytety (…)


  image


  Serdecznie zapraszamy

  Natalia Tumińska

  dyrektor placówki


  s