Nasza kadra


W przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 pracują:

Natalia Tumińska – Dyrektor przedszkola


Pani Katarzyna Serafin-Gappa – wychowawca grupy I.

Wykształcenie:
  • Studia wyższe, tytuł: magister PEDAGOGIKA OGÓLNA
  • Studia wyższe, tytuł licencjat: EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA


Pani Katarzyna Kotyńska – nauczyciel grupy II.

Wykształcenie:
  • Studia wyższe, licencjat: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA


Pani Magdalena Tumińska – wychowawca grupy III

Wykształcenie:
  • Studia wyższe, tytuł licencjata: WCZESNA EDUKACJA i TERAPIA PEDAGOGICZNA
  • Studia wyższe, tytuł magister: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  • Studia podyplomowe: SOCJOTERAPIA I OPIEKA NAD DZIECKIEM


Pani Katarzyna Gawęda - nauczyciel

Wykształcenie:

  • Studia wyższe, tytuł licencjat: ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z EDUKACJĄ PRZEDSZKOLNĄ
  • Studia wyższe, tytuł magister: WCZESNA EDUKACJA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ


Pani Edyta Kmiecik - pomoc nauczyciela w grupie I

Pani Dominika Grabowska - pomoc nauczyciela w grupie I

Pani Czesława Maksymów-Bemka - pomoc nauczyciela w grupie II.

Pani Luiza Stefańska – pomoc nauczyciela w grupie III.


s