Jak zapisać dziecko do przedszkola Rezydencja Malucha?


Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszenia dziecka lub odebrać kartę bezpośrednio w sekretariacie przedszkola. Wypełnioną kartę należy przynieść do sekretariatu przedszkola w nieprzekraczalnym terminie 31 marca br.

W przypadku posiadania wolnych miejsc po terminie 31 marca rekrutacja będzie trwała aż do uzyskania pełnej liczby dzieci w grupach przedszkolnych!

Pobierz pliki z Regulaminem Rekrutacji oraz Statutem Przedszkola Rezydencja Malucha.

Do naszego przedszkola możesz zapisać malucha bez wychodzenia z domu!

Istnieje możliwość zapisania malucha do naszego przedszkola za pośrednictwem naszej strony internetowej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj. Serdecznie zapraszamy!
s