Zajęcia dodatkowe - Odwiedziny

Odwiedziny

W naszym przedszkolu realizujemy spotkania z rodzicami oraz przedstawicielami różnych profesji i zawodów. Podczas takiego spotkania dzieci dowiadują się np. co wchodzi w skład obowiązków kucharza, jak wygląda jego praca, co musi umieć strażak czy policjant, jak wyglądają ich stroje pracownicze itp.

Tegu typu spotkania mają zapoznać naszych podopiecznych z otaczającym ich „światem dorosłych”, ale także uzmysłowić, że każdy może pracować w innym zawodzie, mieć inne umiejętności i jednocześnie być potrzebnym w społeczeństwie.