Zajęcia dodatkowe - Nauka tańca

Nauka tańca

Zajęcia ruchowe mają niesamowite znaczenie dla rozwoju dziecka. Zajęcia związane z muzyką również. Nauka Tańca to połączenie tych dwóch form nauki w jedną, jakże efektywną. Zajęcia prowadzi Pan Paweł Mukewicz z rumskiego Creative Dance Studio.

Zajęcia te rozwijają dzieci psychofizycznie. Dzieci trenują i uczą się znaczenia równowagi, ale też rozwijają zmysły orientacji w przestrzeni i podstaw rytmiki.